Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că va oferim cea mai bună experienţă online şi pentru a ne adapta în mod constant, la nevoile dumneavoastră. Folosim, de asemenea, cookie-uri pentru a vă oferi caracteristici utile şi funcţionalitate optimă. Pentru a folosi web site-ul cu maxim de confort, va rugăm să activaţi opţiunea de acceptare a cookie-urilor de pe pagina noastră de internet.

Incepand cu data de 20.09.2021 ne vom muta sediul de pe Bulevardul I. C. Bratianu 36A pe Str. Rubinului, Nr. 19A, Bl. C1, Sc. A, Parter, Ap.1, Constanta

PLUMBER


Perioada de contract: 6 luni

Salariu: 1200USD

Cerinte:

-experienta pe functie si tipul de nava de minimum 2 contracte

-limba engleza: nivel conversational

-avantaj: limba italiana (nivel conversational)

Vor fi luati in considerare doar cei care indeplinesc conditiile de mai sus.

Asteptam aplicatiile dvs. (cu poza) la adresa de e-mail: office@seajobsconstanta.ro


Avaible from: 06/09/2016