Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că va oferim cea mai bună experienţă online şi pentru a ne adapta în mod constant, la nevoile dumneavoastră. Folosim, de asemenea, cookie-uri pentru a vă oferi caracteristici utile şi funcţionalitate optimă. Pentru a folosi web site-ul cu maxim de confort, va rugăm să activaţi opţiunea de acceptare a cookie-urilor de pe pagina noastră de internet.

Incepand cu data de 20.09.2021 ne vom muta sediul de pe Bulevardul I. C. Bratianu 36A pe Str. Rubinului, Nr. 19A, Bl. C1, Sc. A, Parter, Ap.1, Constanta

Contact formular


Sea Jobs Constanta

0729343358 0770906252 Str. Rubinului, Nr. 19A, Bl. C1, Sc. A, Parter, Ap.1, Constanta
M-F: 09:00 - 17:00 Sat: Closed Sun: Closed