Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că va oferim cea mai bună experienţă online şi pentru a ne adapta în mod constant, la nevoile dumneavoastră. Folosim, de asemenea, cookie-uri pentru a vă oferi caracteristici utile şi funcţionalitate optimă. Pentru a folosi web site-ul cu maxim de confort, va rugăm să activaţi opţiunea de acceptare a cookie-urilor de pe pagina noastră de internet.

Incepand cu data de 20.09.2021 ne vom muta sediul de pe Bulevardul I. C. Bratianu 36A pe Str. Rubinului, Nr. 19A, Bl. C1, Sc. A, Parter, Ap.1, Constanta

Application form

Pentru a putea finaliza actiunea dorita este necesara completarea formularului F-23.

Formular F-23


Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Sea Jobs Constanta srl, cu sediul social in Constanta , Strada Primaverii, nr. 23, Etaj 1 , colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

Sea Jobs Constanta este inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 26630. Rolul prezentei notificari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi aceasta notificare cu atentie.

 

Utilizarea datelor personale

S.C. Sea Jobs Constanta srl,. colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri: a. in scopul prestarii serviciilor de recrutare si plasare conform ofertelor noastre de munca

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:  · consimtamantul dumneavoastra;  · contractul de munca  la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;  · o obligatie legala; ·

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate: · autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale); 

· agentiile de manning colaboratoare implicati in mod direct/indirect in procesul de recrutare, armatorii navelor pe careurmeaza sa fiti ambarcat conform contractelor de munca incheiate ·; 

· intermediarii implicati in administrarea contractelor dumneavoastra de munca

 

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

 

S.C. Sea Jobs Constanta srl ar putea sa transfere datele personale catre alte companii cu care ne aflam in relatii de colaborare

Pastrarea datelor personale Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp  prevazuta de dispozitiile legale 

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale In legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si in baza conditiilor specificate in legea 677/2001 si in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016*, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi: 

· dreptul de acces la datele personale care va privesc; 

· dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;

 · dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in  raport cu scopurile mentionate mai sus);

· dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante (de ex. atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date); 

· dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor; 

· dreptul de a va  opune prelucrarii; 

· dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior;  

Incepand cu data intrarii in vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veti beneficia si va veti putea exercita suplimentar :

- Dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre Sea Jobs Constanta pentru stergerea evidentelor datelor personale din mediul on-line; 

- Dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de Dumneavoastra; 

- Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre S.C. Sea Jobs Constanta srl a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand, totodata, numele dumneavoastra, adresa postala sau de email (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul dumneavoastra de telefon precum si scopul cererii dumneavoastra

Ne puteti contacta: - Prin email - la adresa: office@seajobsconstanta.ro; sau - Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul  S.C. Sea Jobs Constanta srl (la adresa mentionata anterior); sau - Telefonic - la numarul: 0341 731 189  

 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.


( Luat la cunostinta de catre navigator):